• #
 • #
 • Sistem Ydata @IYRES  Apa yang perlu dilakukan sekiranya Kementerian/Agensi/Jabatan yang ingin menjadi sebagai focul point data bagi Ydata@IYRES? 
          
  Data yang ingin dibekalkan dipastikan mempunyai format data yang lengkap dan mudah untuk difahami. Data perlu disediakan dalam format fail Excel, text file, .csv, .sql.

  Menghubungi IYRES untuk perbincangan lanjut berkaitan data yang ingin dibekalkan dan format statistik atau laporan yang ingin dikeluarkan.

  Maklumat urusetia Ydata@IYRES:
  Nama Pegawai     : Mohd Rizal Mohd Sham
  No. Telefon            : 03-8871 3389
  Emel                       : rizal@iyres.gov.my
  KERJASAMA STRATEGIK