Kluster Data

Data - data ini merupakan data kajian yang dilaksanakan oleh IYRES sahaja.


img18

Indeks Budaya Sukan

Pengukuran Saintifik Yang Komprehensif Untuk Menilai Pembudayaan Sukan

View more
img18

Indeks Belia Malaysia

Pengukuran Tahap Kualiti Dan Tahap Kesejahteraan Hidup Belia Malaysia

View more
img18

Penduduk

Orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku.

View more
img18

Guna Tenaga

View more
img18

Pendidikan

Merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus.

View more
img18

Ekonomi

Kesihatan membawa erti kemampuan untuk meneruskan hidup dengan prospek positif.

View more
img18

Sukan dan Rekreasi

Aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan kemahiran, kecemerlangan.

View more
img18

Fasiliti

View more
img18

Kepimpinan

View more
img18

Sukarelawan

memberi manfaat kepada individu, kumpulan atau organisasi lain.

View more
img18

Kelab dan Persatuan

Bersatu dengan minat atau matlamat.

View more
img18

Kesihatan

Kesihatan membawa erti kemampuan untuk meneruskan hidup dengan prospek positif.

View more
img18

Media & Teknologi

Bersatu dengan minat atau matlamat.

View more
img18

Sosialisasi Politik

View more
img18

Pengantarabangsaan

Menjalankan inovasi, kewangan dan perniagaan dalam usaha mengubah ekonomi.

View more
img18

Pembangunan Belia Positif

Menjalankan inovasi, kewangan dan perniagaan dalam usaha mengubah ekonomi.

View more
img18

Gejala Sosial

Masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan.

View more
FOCAL POINT