BERITA TERKINI

Showing 1-3 of 25 items.
Tajuk

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Sistem Ydata@IYRES Peringkat Kementerian Belia dan Sukan (KBS) Bil.2/2022

20 Oktober 2022, PUTRAJAYA - Telah berlangsung Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Sistem Ydata@IYRES Peringkat Kementerian Belia dan Sukan (KBS) Bil.2/2022 melibatkan 13 Focal Point Ydata@IYRES yang terdiri daripada 16 pegawai daripada Bahagian/ Jabatan/ Agensi KBS.


Selanjutnya »

Sesi Bengkel Literasi Ydata@IYRES Peringkat Kementerian/ Jabatan/ Agensi (KJA) 2022

PUTRAJAYA, 13 dan 14 Oktober 2022 – Sesi Bengkel Literasi Ydata@IYRES Peringkat Kementerian/ Jabatan/ Agensi (KJA) 2022 bersama 27 Focal Point Kementerian/ Jabatan/ Agensi (KJA) telah dilaksanakan bagi menerangkan penggunaan Sistem Ydata@IYRES, Modul Pentadbiran Data (muat naik data) dan Modul Mesyuarat (maklum balas dan pengesahan kehadiran mesyuarat) serta sesi hands-on kepada sistem.


Selanjutnya »

Sesi Bengkel Literasi Ydata@IYRES Peringkat Kementerian Belia dan Sukan (KBS) 2022

PUTRAJAYA, 11 Oktober 2022 – Sesi Bengkel Literasi Ydata@IYRES Peringkat Kementerian Belia dan Sukan (KBS) 2022 bersama 12 Focal Point Jabatan Bahagian/ Agensi KBS telah dilaksanakan bagi menerangkan penggunaan Sistem Ydata@IYRES, Modul Pentadbiran Data (muat naik data) dan Modul Mesyuarat (maklum balas dan pengesahan kehadiran mesyuarat) serta sesi hands-on kepada sistem.


Selanjutnya »
KERJASAMA STRATEGIK