deneme bonusu deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
Sistem Ydata @IYRES
Aplikasi ini menyediakan ruangan dan peluang kepada kementerian/agensi/jabatan untuk menyumbangkan data-data belia untuk diolah kepada statistik atau laporan yang mudah untuk dijana dan digunakan dari semasa ke semasa.

Proses penyelarasan dan pengurusan data dalam Ydata@IYRES: Penerangan Proses:
KERJASAMA STRATEGIK
deneme bonusu deneme bonusu