• #
  • #
  • Sistem Ydata @IYRES
    Aplikasi ini menyediakan ruangan dan peluang kepada kementerian/agensi/jabatan untuk menyumbangkan data-data belia untuk diolah kepada statistik atau laporan yang mudah untuk dijana dan digunakan dari semasa ke semasa.

    Proses penyelarasan dan pengurusan data dalam Ydata@IYRES:     Penerangan Proses:
    KERJASAMA STRATEGIK