BERITA TERKINI

Showing 16-18 of 26 items.
Tajuk

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Ydata@IYRES Peringkat KBS Bil.2/2018

PUTRAJAYA, 14 SEPTEMBER 2018 – Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) sentiasa berusaha memperkasa data belia selaras dengan peranannya sebagai pusat hub data belia nasional. Sehubungan itu, Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Sistem Ydata@IYRES di Peringkat KBS kali kedua bagi tahun 2018 yang telah diadakan pada 14 September 2018 telah memberi peluang kepada focal point untuk memberikan idea, cadangan dan pandangan bagi menambahbaik pelaksanaan hub data belia ini supaya penggunaannya dapat dipertingkatkan dengan lebih meluas.


Selanjutnya »

Pemerkasaan Sistem Ydata@IYRES Menerusi Mesyuarat Penyelarasan Bersama Focal Point Kementerian Dan Agensi

PUTRAJAYA, 20 MAC 2018 –Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Sistem Ydata@IYRES Peringkat Kementerian/ Jabatan/ Agensi yang dipengerusikan oleh YBrs. Pn. Ramona Mohd. Razali, Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik) Kementerian Belia dan Sukan.


Selanjutnya »

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Ydata@IYRES Peringkat KBS Perkemas Data Belia Nasional

PUTRAJAYA, 15 MAC 2017 – Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) sentiasa berusaha memperkasa data belia selaras dengan peranannya sebagai pusat hub data belia nasional. Sehubungan itu, Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Sistem Ydata@IYRES di Peringkat KBS yang telah dihadiri seramai 17 orang wakil daripada Jabatan/Bahagian/Agensi KBS yang telah dilantik sebagai Focal Point Sistem Ydata@IYRES telah diadakan pada 15 Mac 2018.


Selanjutnya »
KERJASAMA STRATEGIK