BERITA TERKINI

Showing 13-15 of 26 items.
Tajuk

Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Sistem Ydata@IYRES

Putrajaya, 5 November 2019 - Sistem Ydata@IYRES merupakan salah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) dalam menyebarluas maklumat/statistik berhubung generasi belia melalui pendekatan one-stop-centre. Inisiatif ini telah dilaksanakan dengan kerjasama daripada 42 Kementerian/Jabatan/Agensi yang terlibat secara langsung dengan pembangunan belia di negara ini.


Selanjutnya »

Mesyuarat Penyelarasan Sistem Ydata@IYRES Peringkat Kementerian/Jabatan/Agensi Bil. 1/2019 - Focal Point Rentas Pelaksana

PUTRAJAYA, 3 MEI 2019 – Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) telah melaksanakan Mesyuarat Penyelarasan Sistem Ydata@IYRES Bilangan 1 bagi tahun 2019. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh YBrs. Pn. Ramona Binti Mohd Razali, Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik), Kementerian Belia dan Sukan dengan turut dihadiri oleh YBrs. Dr. Zainah Binti Shariff, Ketua Pegawai Eksekutif IYRES.


Selanjutnya »

Pemerkasaan Data Belia Malaysia Secara Berkala Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Ydata@IYRES Peringkat Kementerian Dan Agensi Bil. 2/2018

PUTRAJAYA, 18 OKT 2018 – Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) sentiasa berusaha memperkasa data belia seluruh selaras dengan peranannya sebagai hub data belia nasional. Sehubungan itu, Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Sistem Ydata@IYRES Peringkat Kementerian/ Jabatan/ Agensi kali kedua bagi tahun 2018 telah diadakan pada 18 Oktober 2018 yang dipengerusikan oleh Ybrs. Puan Ramona Mohd Razali, Timbalan Ketua Setiausaha Strategik, Kementerian Belia dan Sukan.


Selanjutnya »
KERJASAMA STRATEGIK