Dengan ini diakui bahawa data/maklumat yang dipohon hanya digunakan untuk tujuan yang dinyatakan sahaja: