Ydata@IYRES plays an important role in the process of youth development by providing data to assist and
encourage informed decision maker, research and discussion within agencies and the community.

KAJIAN KEPUASAN PENGGUNA SISTEM Ydata@IYRES
Kepuasan pelanggan merupakan salah satu perkara yang perlu diutamakan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia (IYRES) bagi mempertingkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. Manakala Kajian Kepuasan Pengguna ialah merupakan satu cara untuk mendapatkan maklum balas dan pandangan daripada pengguna mengenai mutu perkhidmatan yang disediakan melalui platform Ydata@IYRES. 

Klik pautan untuk pandangan dan maklumbalas saudara/saudari

Click to see list of announcements

Ydata FOCAL POINT

Ydata@IYRES MOBILE APPS

  

FOLLOW US