deneme bonusu deneme bonusu
deneme bonusu deneme bonusu
Sistem Ydata @IYRES
*Klik pada Panduan Pengguna / Maklumat Rujukan .

 

BIL. SINGKATAN NAMA PENUH
1 AADK Agensi Antidadah Kebangsaan 
2 AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 
3 AIR Ahli Isi Rumah 
4 APBM Ahli Parlimen Belia Malaysia
5 APBN Anugerah Perdana Belia Negara 
6 ARPRM Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda 
7 DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia 
8 FOK Friends Of KPDNHEP
9 HIV Human Immunodeficiency Virus
10 HSN Hari Sukan Negara 
11 ICU Unit Penyelarasan Pelaksanaan
12 ILKBS Institut Latihan Kemahiran Belia & Sukan 
13 ISN Institut Sukan Negara
14 JAKIM Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
15 JIM Jabatan Insolvensi Malaysia
16 JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat 
17 JLKN Jabatan Latihan Khidmat Negara 
18 JPPKK Jabatan Pendidikan Politeknik & Kolej Komuniti 
19 KATS Kementerian Air, Tanah Dan Sumber Asli
20 KIR Ketua Isi Rumah 
21 KKM Kementerian Kesihatan Malaysia
22 KLD Kapal Layar Diraja Malaysia 
23 KPDNHEP Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Pengguna 
24 KPKT Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan 
25 KPLB Kementerian Pembangunan Luar Bandar 
26 KPM Kementerian Pendidikan Malaysia 
27 KPWKM Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga & Masyarakat 
28 MINDEF Kementerian Pertahanan Malaysia
29 MSN Majlis Sukan Negara
30 MYCORPS Malaysian Youth Volunteering Programme
31 OKU Orang Kelainan Upaya
32 PDRM Polis Diraja Malaysia 
33 PLKN Program Latihan Khidmat Negara
34 PPR Program Perumahan Rakyat  
35 PPS Pejabat Pesuruhjaya Sukan
36 RBC Rural Business Challenge
37 RELA Jabatan Sukarelawan Malaysia 
38 ROY Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia 
39  SEA Southeast Asian
40 SKMM Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia 
41 SPP Skim Pinjaman Perumahan
42 SPR Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
43 SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 
44 SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
45 SRM Sekretariat Rakan Muda
46 UPEN Unit Perancang Ekonomi Negeri 

KERJASAMA STRATEGIK
deneme bonusu deneme bonusu